Back to Top

Siste nytt

21.juni
Velkommen til gudstjeneste med påmelding
7.juni
Velkommen til gudstjeneste med PÅMELDING
200525 Hva skjer fremover
I disse dager er info om arrangementer ferskvare, og endringer kan komme på kort varsel. Følg med på hjemmesider og utsendte brev!
200426 Digital gudstjeneste
Velkommen til digital gudstjeneste. Vi møtes på zoom.
200412 Paaskemorgen
Her finner du vår påskemorgengudstjeneste.