Taler/Bibeltime om Kolosserbrevet

Bibeltime om Kolosserbrevet

31.10.2022
Vår pastor Hilde Margrethe Sæbø tar for seg kolosserbrevet, og deler av sin visdom.

Her kan du høre på lydfil av første del som handlet om byen Kolossai og område den lå i, strukturen i brevet, og litt om den falske læren Paulus går i rette med i brevet.

Neste del kommer 29. november. Da vil vi se nærmere på de tankerekkene Paulus presenterer, og hvilke tilknytningspunkt vi kan finne til vår egen samtid.

Powered by Cornerstone