Bønnemøter

Smaalenene Frikirke har bønnemøter annenhver onsdag kl.19.00! 

Møtene inneholder:

  • sang
  • skriftlesning
  • i stillhet søke Herren
  • lovprisning
  • deletid hva DHÅ minner oss om
  • takk og bønn i fellesskap
  • vi kan ha salving og forbønn for den enkelte om det er ønskelig
  • Herrens bønn, og velsignelsen

Møtene er åpne for alle, og sist vinter var det ofte ikke-medlemmer som kom og deltok i bønnen. Det er bra! 

Kontaktperson: Hilde Margrethe Sæbø tlf. 97413400

Powered by Cornerstone