HISTORIE

Hvordan begynte det?

SMAALENENE FRIKIRKES HISTORIE  1892 -2020

v/Terje Skaug

HISTORIE

Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Indre Østfold har sine røtter tilbake til 1892, bare 15 år etter den første menigheten etablerte seg i Norge. Øymark Frikirke ble stiftet etter flere åndelige vekkelser i Øymark og Aremark på slutten av 1800-tallet. Øymark Frikirke ble stiftet av Edvard Gunneng 13. november 1892 med 12 medlemmer. Fram til året 1900 var de en underavdeling av Halden Frikirke, før menigheten ble selvstendig. Møtene ble holdt i hjemmene eller i leide lokaler, men i 1921 ble nyoppført kirke innviet i Øymark.

I 1978 kjøpte menigheten det tidligere apoteket i Ørje og flyttet virksomheten dit. Menigheten skiftet da navn til Marker Frikirke. I tillegg til gudstjenester og møter, var søndagsskole og speiderarbeid en viktig del av virksomheten. Det var god vekst i menigheten fram til 1950 tallet. Etter at flere familier og ungdommer flyttet ut pga arbeid eller utdannelse, var det mindre aktivitet på 1960-70 tallet. Framover mot årtusenskiftet økt virksomhet og medlemstall igjen. Frikirka har vært viktig for det åndelige liv i grensebygda og gjennom sitt arbeid ledet mange til tro.

Etablering av Smaalenene Frikirke på Mysen ble besluttet av menighetsmøtet i Marker Frikirke 22. juni 2005. Samtidig la Marker Frikirke ned sin virksomhet på Ørje, men videreførte sine ressurser og sitt engasjement til Smaalenene Frikirke. I tillegg til daværende eldsteråd ved leder Alf Volen, spilte pastor Petter Lande Johansen en viktig rolle i denne omstillingen. Han var pastor i Marker Frikirke fra 1.januar 2005, og ledet Smaalenene Frikirke videre fram til 2012. Både pastor og menighet opplevde Guds ledelse i prosessen. Over lengre tid hadde det også vært sondert om muligheten for å etablere en frikirkemenighet for hele Indre Østfold.  

HISTORIE

Nåværende kirkelokale på Høytorp på Mysen ble innviet søndag 10. september 2006. Etter stor dugnadsinnsats og betydelige investeringer var dette en gledens dag. Nye muligheter åpnet seg, og nye mennesker engasjerte seg. Et spesielt ord har fulgt menigheten siden: «Jeg vil bygge mitt hus av levende steiner» Jfr. 1. Pet. 2,5.

Smaalenene menighet har fått være til stor glede og velsignelse for både tidligere og nye medlemmer og venner av menigheten. Særlig gledelig har det vært at flere yngre familier har sluttet seg til.

HISTORIE

Virksomheten etter 2005

Aktiviteter har siden 2006 hovedsakelig vært knyttet til gudstjenester annenhver søndag, søndagsskole, eldretreff, samt bønnesamlinger og misjonsmøter.  Husfellesskap, der vi samles til samtalegrupper i hjemmene, har også vært viktige. Der har også deltagere utenfra menigheten deltatt. Årlige familieweekender har vært særlig viktige for barnefamiliene.  Hvert år har det vært julemarked for å samle inn midler, noe som også har gitt mulighet til å komme i kontakt med nye mennesker.

Medlemstallet har økt fra 38 i 2005 til 79 i 2020.

Pastorer siden 2005:

Petter Lande Johansen (2005-2012), Svein Slettevold (2005-2020) og Hilde Margrethe Sæbø (2020 til d.d.)

Powered by Cornerstone