Smaalenene Frikirke

Smaalenene frikirke består av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, og være en aktuell og attraktiv kirke midt i det Gud gjør i vår tid. Annenhver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er kjent for å ha en trivelig kirkekaffe rundt småbord. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.

Smaalenene Frikirke er en evangelisk luthersk kirke som holder til på Skjønhaug i Trøgstad. Vi er en generasjonsmenighet, det vil si et kristent felleskap med barn, ungdom, voksne. Vi ønsker å være et godt sted for alle og er en menighet i vekst.

Menighetens hovedsamling er gudstjenestene annenhver søndag kl. 11.00. I gudstjenestene samles vi for å ta del i Guds ord, bønn, lovsang, nattverd og tale. Det er søndagsskole for barna, tweenssamling for barn fra 9-13 år, og trivelig kirkekaffe rett etter gudstjenesten.

I tillegg til dette samles menigheten en gang i måneden til hjemmekirke hjemme hos noen av menighetens medlemmer. Disse samlingene har som mål om å bringe generasjonene sammen. 

Menigheten har også mindre fellesskap som vi tror er en vesentlig del av menighetslivet. Her samles vi om tro og tvil, og utvikler troen på Jesus sammen.

I tillegg innbyr menigheten til Bibellesning, bønn og lovsang med vekt på god tid til bønn, annenhver onsdag kl 19.00.

Verdier som preger vår menighet:

Rotfestet i Guds ord
Raushet
Flergenerasjoner
Åpenhet
Glede

I rause og inkluderende fellesskap søker vi nærmere Gud, han som ved Jesus setter fri, og ved Den Hellige Ånd utruster og istandsetter til et liv i kjærlighet, glede og fred. Vi bygger menigheten vår av levende steiner rotfestet i Guds ord med Jesus i sentrum.

 

Powered by Cornerstone