Smaalenene Frikirke

Smaalenene frikirke består av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi ønsker å bygge et varmt, sant og levende fellesskap, og være en aktuell og attraktiv kirke midt i det Gud gjør i vår tid. Annenhver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er kjent for å ha en trivelig kirkekaffe rundt småbord. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.

Smaalenene Frikirke er en evangelisk luthersk kirke som holder til i Mysen på Høytorp Fort. Vi er en generasjonsmenighet, det vil si et kristent felleskap med barn, ungdom, voksne. Vi ønsker å være et godt sted for alle og er en menighet i vekst.

Menighetens hovedsamling er gudstjenestene annenhver søndag kl. 11.00. I gudstjenestene samles vi for å ta del i Guds ord, bønn, lovsang, nattverd og tale. Det er søndagsskole for barna og trivelig kirkekaffe rett etter gudstjenesten.

Menigheten har også mindre fellesskap som vi tror er en vesentlig del av menighetslivet. Her samles vi om tro og tvil, og utvikler troen på Jesus sammen.

I tillegg driver menigheten et aktivt bønne og lovsangsarbeid hvor det er bønnemøter annenhver onsdag kl 19.00 i kirka, samt misjonssamlinger en gang i måneden.

Verdier som preger vår menighet:

Rotfestet i Guds ord
Raushet
Flergenerasjoner
Åpenhet
Glede

I rause og inkluderende fellesskap søker vi nærmere Gud, han som ved Jesus setter fri, og ved Den Hellige Ånd utruster og istandsetter til et liv i kjærlighet, glede og fred. Vi bygger menigheten vår av levende steiner rotfestet i Guds ord med Jesus i sentrum.

 

Powered by Cornerstone