Jens Harald Claudius
Jens Harald Claudius
Kontorleder/trosopplærer

post.smaafri@frikirken.no
tlf. 974 12 096

Hilde Margrethe Sæbø
Hilde Margrethe Sæbø
Pastor
Anne Margrethe Zuk
Anne Margrethe Zuk
Kontorleder

post.smaafri@frikirken.no
tlf. 976 13 749

Hans-Kåre Fosser
Hans-Kåre Fosser
Lederråd - leder

hanskarefosser@gmail.com
tlf: 415 29 933

Gayle Culley Enger
Gayle Culley Enger
Lederråd

gayle@togodenaboer.no
tlf. 481 65 146

Oddmund Køhn
Oddmund Køhn
Lederråd

oddmund.kohn@misjonsalliansen.no
tlf. 922 52 054

Diakonråd

Diakonrådet
Ole Kristian Tveten - Leder for diakonrådet
ole.tveten@gmail.com
tlf: 414 55 365


Lars Kvernhusengen
Anette Kvernhusengen
Torunn Engsbråthen
Ranveig Hansen

Powered by Cornerstone