Søndagsskolen

Annenhver søndag har vi egne søndagsskolesamlinger for barn opp til 8 år. 

Vi er med i starten av gudstjenesten og går sammen ut med fisken Gulliver. På søndagsskolen leker vi, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli bedre kjent med Gud. 

Søndagsskolen bruker undervisningopplegget SPRELL LEVENDE fra Norsk Søndagsskoleforbund. Det tar utgangspunkt i bibelfortellinger - som formidles på mange måter. Barna skal ha det trivelig og trygt på samlingene. For mer informasjon, se: https://www.sondagsskolen.no/

To ganger i semesteret er det familiegudstjeneste i kirka, hvor søndagsskolen er aktivt med. 

Kontaktperson: Olaug Eriksen, tlf: 469 70 224

Powered by Cornerstone