Vår visjon

Nærmere Jesus

Vi er en menighet som er grunnfestet i Jesus. Vi lar Jesus begeistre oss og lar gleden i Jesus smitte over på hverandre. Barn og unge får kjenne gleden av å ha Jesus som venn og vokse i troen på ham i et fellesskap med andre barn og unge. Guds ord er rikelig blant oss når vi møtes. Sammen ser vi mer av Jesus. 

  • Barn og unge blir kjent med Jesus
  • Vi utrustes til å leve som Jesu etterfølgere og disipler

 

Nærmere Hverandre

Våre fellesskap i menigheten og fellesskap med andre er fylt med glede, fred og kjærlighet. Vi bygger gode relasjoner, og relasjoner er viktigere enn aktivitet. Vi tjener hverandre med glede og med de gavene vi har. Vi ser etter det beste i hvernadre, og vi deler åpent og ærlig om liv og tro. Sammen hjelper vi hverandre å leve ut troen i hverdagen.

  • Alle føler seg sett
  • Vi er ekte og ærlige med våre liv
  • Vi har omsorg for hverandre og menneskene rundt oss

 

Lenger ut

Vi er en menighet som sprer budskapet om Guds tilgivelse og nåde til andre. Vi inviterer frimodig med oss andre, og ser ringvirkninger ut over fellesskapet. Vi velsigner de vi møter og ber for dem Gud minner oss om. Vi er våkne for Guds ferdiglagte gjerninger, og vi applauderer og støtter hverandre i engasjement i og utenfor menigheten. Vi bidrar på hver vår måte til Frikirkens misjonsarbeid. 

  • Nye føler seg velkomne
  • Vi deler hva Gud gjør i våre liv
  • Vi formidler Guds kjærlighet til omverdenen
Powered by Cornerstone