Nyheter
Velkommen til gudstjeneste med nattverd

Velkommen til gudstjeneste med nattverd

16.03.2022
3. søndag i faste er tema «Nærmere hverandre -i styrke og svakhet».

Søndagsskole, forbønn og kirkekaffe. Pastor Hilde Margrethe Sæbø taler på gudstjenesten

Powered by Cornerstone