Back to Top

Temakveld i Smaalenene Frikirke

Dato: 
10.04.2018 - 19:00

VELKOMMEN TIL

Temakveld i Smaalenene Frikirke tirsdag 10.04.2018 kl. 19.00.

 

Å BLI ELDRE I MENIGHETEN

I Smaalenene Frikirke ønsker vi å være en flergenerasjonsmenighet. Hva betyr det, og hvordan kan dette bli mest mulig berikende og styrkende for det åndelige fellesskapet i menigheten?

Både yngre og eldre i menigheten er Guds barn, og vi er en søskenflokk med stort mangfold. Hvordan kan vi få/gjøre dette søskenfellesskapet best mulig?

Hva gjør det med oss at kroppens funksjoner forandres når vi blir eldre (hørsel, syn, bevegelighet, hukommelse osv)?

Er eldre en unyttet ressurs som fortsatt har mye å bringe inn i fellesskapet?

 

Kvelden innledes av Arne Kopperud – (92 ) om hans opplevelse av å bli gammel.

Runo Lilleåsen taler over emnet: Å bli eldre i menigheten. Runo har tidligere vært rektor ved Diakonhjemmets høgskolesenter og er i dag sokneprest i Marker.

Spørsmål og samtale på slutten av kvelden.

Det vil bli enkel servering.

Det er fint om lederne av husgruppene gjør dette kjent i sine grupper.

VEL MØTT !

Vennlig hilsen

Lederrådet v/ Hans Kåre