Back to Top

Sanggudstjeneste

Dato: 
09.12.2018 - 11:00

Velkommen til sanggudstjeneste med innsetting av nye diakoner.

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Velkommen til store og små!