Back to Top

Møte med Øystein Åsen

Dato: 
10.10.2018 - 19:00

Velkommen til kveldssmøte med Øystein Åsen onsdag 10.oktober kl 19.00.

Øystein Åsen ble engasjert som predikant i Østre Østfold Indremisjon da han var 20 år, og reiste da i vårt distrikt i noen år. Han både taler, spiller, og synger. Nå er han engasjert i Asia Link og har vært der i mange år. Han kommer hjem fra Asia nå i høst, for å ha en møteserie i sitt tidligere indremisjons distrikt. Han vil ha med seg ferske nyheter og inntrykk fra arbeidet i India og andre steder hvor Asia Link er involvert med sin misjon.

Kaffe og bevertning.

Velkommen!