Back to Top

Kveldsmøte med Greåker Frikirkes mannsmusikk

Dato: 
09.09.2018 - 17:00

Velkommen til kveldsmøte 9.september kl.17:00 i Smaalenene Frikirke. 

Øystein Skaar taler.

Greåker Frikirkes mannsmusikk synger og vitner,

Bevertning og utlodning. 

Velkommen til store og små!