Back to Top

Kalender

Gudstjeneste - Innsettelse av Pastor Hilde Margrethe

Menighetstur til Ytterbøl

AVLYST- Gudstjeneste - Innsettelse av Pastor Hilde Margrethe

AVLYST- Bønnesamling

Avskjedsgudstjenste for Svein Slettevold

Ekstraordinært menighetsmøte

UTSATT til 10. feb - Ekstraordinært menighetsmøte

Workshop til familiegudstjenesten

Fellesbønn IØ, Rakkestad

Fellesbønn IØ, Ørje

Fellesbønn IØ, Askim

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Havnås

Fellesbønn IØ, Frikirken

Fellesbønn IØ, Agape

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Fellsbønn IØ, Kraftverket

AVLYST - Bønnesamling

AVLYST - Menighetsmøte

AVLYST - Fellesbønn IØ, Ørje

AVLYST - Bønnesamling

Fellesbønn IØ, Skpitvet

Temakveld - Å dele tro

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Askim

Gudstjeneste - semesteroppstart

AVLYST - Skjærtorsdagssamling med nattverd

Tema-møte - Nærmere hverandre

Tema-møte - Nærmere Jesus

Menighetsmøte etter gudstjenesten

Utsatt inntil videre - Fundraising