Back to Top

Kalender

Kick off førjulsdager med middag

Første gudstjeneste etter sommeren

Sommeravslutningsgudstjeneste

Pinsegudstjeneste med søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Skjærtorsdagsgudstjeneste

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Møte med Øystein Åsen

Søndagsskolen inviterer til lørdagsklubb

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Kveldsmøte med Greåker Frikirkes mannsmusikk

Gudstjeneste m/søndagskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Temakveld i Smaalenene Frikirke

Første gudstjeneste etter sommeren

Felles bønn IØ, Betania, Havnås

Felles bønn IØ, Frelsesarmeen, Askim

Sommeravslutningsgudstjeneste

Fellesgudstjeneste i Tenor Kirkeruin

Gudstjeneste m/søndagskole + menightesmøte

Felles bønn IØ, Frikirken, Høytorp fort

Gudstjeneste m/søndagskole + åpen tur

Pinsegudstjeneste med søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagskole

Felles bønn IØ, Agape Bibelkirke, Rakkestad

Gudstjeneste med søndagsskole

Felles bønn IØ Filadelfia, Ørje

Påskedagsgudstjeneste

Skjærtorsdagsgudstjeneste

Felles bønn IØ, Ungdomssenteret, Spydeberg

Gudstjeneste med søndagsskole