Back to Top

Kalender

Avskjedsgudstjenste for Svein Slettevold

Ekstraordinært menighetsmøte

UTSATT til 10. feb - Ekstraordinært menighetsmøte

Workshop til familiegudstjenesten

Fellesbønn IØ, Rakkestad

Fellesbønn IØ, Ørje

Fellesbønn IØ, Askim

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Havnås

Fellesbønn IØ, Frikirken

Fellesbønn IØ, Agape

Fellsbønn IØ, Kraftverket

AVLYST - Fellesbønn IØ, Ørje

AVLYST - Bønnesamling

Fellesbønn IØ, Skpitvet

Temakveld - Å dele tro

Fellesbønn IØ, Mysen

Fellesbønn IØ, Askim

Gudstjeneste - semesteroppstart

Misjons-gudstjeneste

AVLYST - Skjærtorsdagssamling med nattverd

Tema-møte - Nærmere hverandre

Tema-møte - Nærmere Jesus

Menighetsmøte etter gudstjenesten

Utsatt inntil videre - Fundraising

Fellesgudstjeneste på Tenor kirkeruin

Semeseteravslutnings-gudstjeneste

AVLYST - Påskedags-gudstjeneste

Digital nettgudstjeneste

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste - Tema: Levende vann

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Gudstjeneste m/søndagsskole

Møte med Øystein Åsen, Asialink

Felles bønn IØ, Filadelfia, Trøgstad

Felles bønn IØ, Filadelfia, Askim

Felles bønn IØ, Kirkestallen, v/Trøgstad kirke