Back to Top

Gudstjeneste m/søndagskole + menightesmøte

Dato: 
10.06.2018 - 11:00
Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole. 
Vi fortsetter temaserien om lignelser og denne søndagen taler Svein rundt lignelsen om arbeiderne i vingården. Matt.20:1-16.
 
Etter gudstjenesten inviterer lederrådet til menighetsmøte i kirken. 
Menighetsrådet trenger menighetens godkjenning av en ønsket budsjettrevisjon.
Det blir noen orienteringssaker.
Så vil tilsynsmann Gunnar Johnsen gi oss tilbakemelding på tilsynet han har foretatt i menigheten den siste tiden.
 
Dette blir en interessant samling, så legg til rette for å bruke tid i Frikirken denne dagen.
Velkommen !