Back to Top

Gudstjeneste m/søndagskole

Dato: 
28.10.2018 - 11:00

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole

Arild Nordli taler. 

Kirkekaffe etter gudstjenesten.