Back to Top

Gudstjeneste m/søndagskole

Dato: 
14.10.2018 - 11:00

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole

Tema: I møte med Den Hellige Ånd

Nattverd & kirkekaffe