Back to Top

Gudstjeneste m/søndagskole

Dato: 
19.08.2018 - 11:00

Velkommen til gudstjeneste med søndagsskole kl. 11:00!

Svein Slettevold taler.

Nattverd og kirkekaffe.

Velkommen til store og små.