Back to Top

Digitalt årsmøte

Dato: 
16.02.2021 - 19:00

Indre Østfold blir fortsatt underlagt restriksjoner som gjør at vi ikke kan møtes i kirka enda. 

Lederrådet har bestemt at vi avholder årsmøtet på Zoom. Vi må sende inn våre synspunkter på synodesakene innen fristen 1.mars. Derfor er ikke utsettelse av møtet noe tema. Det er mulig vi kan få til at dere som ikke er fortrolige med Zoom, kan møtes i kirka hvis det blir bare noen få. Smittevernlegen blir kontaktet om det. 

Vi vil klargjøre om stemmegiving kan foretas på Zoom. Dersom noen krever skriftlig avstemming i noen av sakene, må det i tilfelle gjøres med e-post.

Alle vil få tilsendt lenken for Zoom-møtet og mer orientering i god tid før møtet.

Vi oppfordre alle til å sette seg godt inn i synodesakene.