Back to Top

Bønn for alle behov

Dato: 
07.04.2018 - 12:00 til 14:00

Når livet er krevende og vanskelig Lørdag 7. april, i tidsrommet fra kl. 12.00 til kl. 14.00, vil frikirken på Høytorp fort være åpen for mennesker med ulike behov.

Livet og hverdagen kan noen ganger være vanskelig, og vi kan alle komme i livsfaser og livssituasjoner som er krevende. Kanskje sliter du med sykdom? Smaalenene Frikirke ønsker å skape et møtested og en arena for forbønn og omtanke. En lørdag i måneden inviterer Smaalenene Frikirke til forbønn.

Vi lever i en verden full av synd, sykdom og ondskap. Dødskreftene er virksomme. Alle skal vi dø, og alle skal vi dø av noe. Da hender det at sykdommen fører til døden. Vi som tror, skal da få møte Jesus i et nyskapt liv. Men Bibelen forteller oss om Jesus som forkynte at Guds rike er nær oss alle, og han helbredet dem som kom til ham. Slik er det med Guds rike. Mennesker ble frelst og fri og fikk en forsmak på de store og gode kreftene i Guds rike. En slik forsmak kan vi få også i dag. Jakob skriver i sitt brev at den som er syk, kan kalle til seg eldste i menigheten og be om forbønn. «Be for hverandre, så dere kan bli helbredet,» skriver han. (Jak 5:14-16) I trygge omgivelser vil vi møte mennesker med respekt, uansett deres forhold til kirke og tro.

Velkommen til Smaalenene Frikirke.