Back to Top

Vårdager på Høytorp fort 2019

Vårdager

Velkommen til Vårdager på Høytorp fort 27.-28 april 2019. 

Vi har åpen kirke fra kl. 11-16 begge dagene. det blir salg av blant annet sveler og pølser, brukbord og lykkehjul. 

Velkommen!