Back to Top

Vår nye pastor

hilde
Innsatt søndag 22.november 2020

Vedlagt ligger et intervju av Hilde M. Sæbø fra Budbæreren og en reportasje fra innsettelsen i Smaalenene avis i forbindelse med at hun har blitt vår nye pastor i Smaalenene frikirke. 

Ny pastor i Smaalenene - Budbæreren (budbareren.no)

Smaalenenes Avis - Ny pastor innsatt: – Gleder meg til å ta fatt