Back to Top

Søndagsteksten 7.02.2020 - spørsmål til samtale

Disiplene får se Jesu herlighet
For smågruppene Spørsmål til samtale
  • Hva forteller teksten oss om hvem Jesus er?

          Røsten som lød på fjelltoppen kombinerer fire viktige sitater fra GT:

         1. Mos 22,2;

         Salme 2,7;

         Jes 42,1

         og 5. Mos 18,15. Hva forteller det om Jesus?

 

  • Røsten fra himmelen sier at vi skal høre på Jesus. Hva betyr det for deg?
  • Hva opplever du som «bratt» nå? Vil du fortelle litt om det til de andre i gruppa? Kan dere sammen legge det fram for Gud i bønn?
  • Kunne det være aktuelt å ringe en av oss som er ledere i menigheten for en prat? Eller en annen kristen du har tillit til?
  • Har du selv opplevd å få se at glimt av Guds hellighet eller herlighet?