Back to Top

Søndagsskolen Høsten 2018

Vi har søndagsskole på de fleste gudstjenestene i Smaalenene Frikirke. Alle barn er hjertelig velkommen.

Vi er med i starten av gudstjenesten og går sammen ut med fisken Gulliver. På søndagsskolen leker vi, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli bedre kjent med Gud.

Søndagsskolen bruker undervisningopplegget SPRELL LEVENDE fra Norsk Søndagsskoleforbund. Det tar utgangspunkt i biblefortellinger - som formidles på mange måter. Barna skal ha det trivlig og trygt på samlingene. For mer informasjon, se: https://www.sondagsskolen.no/

To ganger i semesteret er det familiegudstjeneste i kirka, hvor søndagsskolen er aktivt med.

Søndagsskole Høsten 2018

19. august

Gudstjeneste med søndagsskole

2. september

Gudstjeneste med søndagsskole

16. september

Familiegudstjeneste

30.september

Gudstjeneste med søndagsskole

14.oktober

Gudstjeneste med søndagsskole

28.oktober

Gudstjeneste med søndagsskole

25.november

Familiegudstjeneste

16.desember

Gudstjeneste med søndagsskole

6.januar

Juletrefest

Kontaktperson: Olaug Eriksen, tlf: 469 70 224