Back to Top

Misjonsmøter

Menigheten har en tid ikke hatt misjonsmøter.

Disse har startet opp igjen og holdes hver siste torsdag i måneden kl. 11.

Kontaktperson er Torun Engsbråten, tlf 932 64 010.