Back to Top

Hva skjer fremover?

200525 Hva skjer fremover
I disse dager er info om arrangementer ferskvare, og endringer kan komme på kort varsel. Følg med på hjemmesider og utsendte brev!

 

I mot sommeren og ved høstoppstart skal det skje flere ting i Smaalenene frikirke, men grunnet samfunnssituasjonen er ikke detaljer klare enda, og kan endres på kort varsel.

Høydepunkter fremover:

  • avskjedsgudstjeneste for pastor Svein
  • innsettelsesgudstjeneste for pastor Hilde
  • semesteravslutning
  • bønnesamlinger

Så snart ny eller oppdatert info er klar vil det sendes ut til den faste epostlisten samt publiseres på disse sidene.