Back to Top

Hva gjorde vi på søndagsskolen 10. mai?

På søndagsskolen i dag har vi hatt om de første kristne, som delte alt.

Vi har dekorert på plaster, og sett hvor mye kraft det er i Mentos og Pepsi. Akkurat som det er mye kraft i Den Hellige Ånd.