Back to Top

Høytidsgudstjeneste 1. juledag kl 12

191225 Høytidsgudstjeneste
Tale ved Svein Slettevold.

Velkommen til høytidsgudstjeneste på 1. juledag.

 

#gudstjeneste #Smaalenefrikirke #SmaaFri #frikirke #frikirka #frikirken #jesus #gud #denhelligeånd #høytorpfort #søndagsskolen #søndagsskole #jul #juledag #1.juledag #1juledag #førstejuledag