Back to Top

Gudstjeneste med påmelding

gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste i Frikirken 30.august kl.11. Vi er takknemlige for at vi får til å ha gudstjeneste denne søndagen likevel, men vi kan desverre ikke være flere enn 50 personer. Derfor må vi ha PÅMELDIG! Send e-posten til post@smaafri.no, og skriv ANTALL OG NAVN PÅ ALLE SOM KOMMER, samt telefonnummer, så blir du/dere registrert. Fint om dere som også skal delta gjør dette. Når 50 har meldt seg på, må vi dessverre svare at du/dere ikke kan komme denne gangen.Gayle leder gudstjenesten og Hilde Fjeldstad taler rundt tema "Himmelsk kapital". På grunn av begrensninger og restriksjoner blir det ikke vanlig søndagsskole fremover. Gudstjenestene vil derfor ha ett barn og familievennlig preg. Barna vil være med å synge, lede, lese og be under gudstjenesten. Under talen vil det være et kortere søndagskoleopplegg for barna. 

Velkommen til store og små!