Back to Top

Er du den nye pastoren vår?

Utlysning Pastor nov 2019
Vi søker pastor i 50 % stilling. Søknadsfrist 9. desember.

 

Smaalenene Frikirke ligger på Høytorp fort i Mysen og er en frikirke for kommunene i indre Østfold. Menigheten er en  flergenerasjons-menighet med cirka 70 medlemmer og samler stadig flere unge familier. Gudstjenestene samler 50-80 mennesker. vi søker

Pastor i 50 % stilling

Ansvarsområde:
- Lede utviklingen av menigheten
- Forkynne til utrustning og tjeneste
- Forvalte sakramentene og forestå kirkelige handlinger

Ønskede kvalifikasjoner:
- Du har evne til å inspirere og lede andre, organisere og bygge team.
- Du har sans for struktur og kan jobbe selvstendig. Du må gjerne våge å gå nye veier.
- Du har relevant utdannelse, men like viktig er det med nådegaveutrustning og et levende kall.
- Vi ser etter en pastor med et levende trosliv og som er forankret i luthersk teologi.
- Menigheten søker en pastor som kan relatere til ulike generasjoner, og vi ønsker å styrke og utvikle arbeidet blant familier, barn og ungdom.

Stillingsinstruks vil bli utformet i samarbeid med den som ansettes. Personlige egenskaper og utrustning vil bli vektlagt i utformingen av stillingen.
Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens regulativ. Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og kirkens bekjennelse.

Nærmere informasjon om stillingen:
Hans Kåre Fosser. Mob: 415 29 933
E-post: hanskarefosser@gmail.com

Søknad sendes: post@smaafri.no
Søknadsfrist: 9. desember
Smaalenene Frikirke, Høytorp fort 68,
1850 Mysen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke