Back to Top

Ekstraordinært menighetsmøte 10. februar kl 19

200210 Ekstraordinært menighetsmøte
Hovedsak for møtet er tilsetting av ny pastor.