Nyheter
Bibeldagen 2023

Bibeldagen 2023

31.01.2023
Velkommen til Bibeldagen 2023 søndag 5. feb. Denne gangen skal vi være i Filadelfia MYSEN.

I takknemlighet over at vi har rik tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor dette ikke er en selvfølge. I 2023 feires Bibeldagen 4 og 5 februar, og har fokus på bibelarbeidet i Egypt.

I norske menigheter feires Bibeldagen gjerne på Såmannssøndagen. I 2023 er dette søndag 5. februar, men dagen kan markeres når som helst i kirkeåret.

De aller fleste kristne i Egypt tilhører den koptiske kirken, et av verdens aller eldste kirkesamfunn - med røtter som strekker seg tilbake til kirkefedrene. Men også ulike evangeliske kirkesamfunn er representert i landet. Alle egyptere tilhører en bestemt religion fra fødselen, og denne tilhørighet blir registrert på deres identitetskort. Det er nesten umulig å endre dette fra islam til kristendom, mens det motsatte ikke er noen problem.

Innsamlingen på Bibeldagen 2023 går til:

  1. Å gjøre bibler og nytestamenter så rimelige at alle har råd til å kjøpe dem.
  2. En illustrert bibel på enkelt forståelig arabisk for barn i grunnskolen.
  3. Barnebibler for fattige familier.
  4. «Verdens beste bok – en bok om Bibelen»: En innføring i Bibelen i et land der de hele tiden får høre at Bibelen er forfalsket.

 

Hjertelig velkommen til vår markering av Bibeldagen sammen med Filadelfia Mysen kl 11 (Merk: ikke Skjønhaug). Adr: Løvetannveien 1, 1850 Mysen

Det blir tale ved vår pastor, Hilde Margrethe Sæbø. Det blir også noe opplegg for barna under talen. 

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Hjertelig velkommen!

Powered by Cornerstone