Nyheter
Bønneuke for kristen enhet

Bønneuke for kristen enhet

18.01.2023
Velkommen til sangkveld, besøk på Seter gård og felles gudstjeneste i Båstad kirke!

Denne uka er vi med å markere Bønneuke for kristen enhet. Nå for tiden er det frikirkepastor Erhard Hermansen som leder Norges kristne råd. Se hans intro til bønneuken her!
Misjonskirken på Havnås, Den norske kirke i Båstad og Trøgstad, Filadelfia i Trøgstad og Den nordisk katolske kirke som har et samlingssted på Seter gård, Den Øst-europeiske pinsemenighet i Norge, og Smaalenene frikirke har sammen planlagt markeringen. Filadelfia inviterer til sangkveld på fredag 20. januar kl.19. Den nordisk katolske kirke inviterer til bønn på Seter gård i Båstad, Sætherveien 23, lørdag 21. kl 16.30. Det blir jo samme dag som vår flyttedugnad, men det kan jo hende det passer for noen av oss. På Seter er bruker de tidebønn, og når det er på den tiden av dagen, kaller de det for Vesper. På søndag er det felles gudstjeneste i Båstad kirke kl 18. Det blir en fin anledning til å bli kjent med de andre menighetene i det lokalmiljøet vi nå skal ha våre samlinger i. Kanskje kommer det også noen fra Living World Bible Center, den menigheten som leide hos oss på Høytorp fort. De bruker nemlig Bunnpris sine lokaler nå.

Merk både tid og sted for samlingene, siden det er mye som er anderledes denne uka. Vi har altså ikke egen gudstjeneste kl 11, men deltar på felles gudstjeneste i Båstad. Jeg har sagt ja til å preke. Fellesmusikken skal synge, og det ser også ut til at vi får sanginnslag fra Den østeuropeiske pinsemenigheten som møtes i Filadelfia.

Jeg minner også om vårt eget bønnemøte i kveld kl 19. denne gangen hos Horverak Larsen på Tangen gård, Slituveien 38, 1860 Trøgstad. 

Søndagssamling
Søndagssamling     
Powered by Cornerstone