Nyheter
Be for Ukraina

Be for Ukraina

27.02.2022
Vi ber om vern for det ukrainske folk, og vi ber for Bibelselskapet og kirkene i Ukraina - at de får styrke til å formidle håpet og kjærlighetens stemme midt i kaoset som nå råder i landet. Bruk gjerne bønnen Bibelselskapet har lagt ut på nettsiden sin, og som vi gjengir her.

Publisert 24. feb. 2022

Foto: Det ukrainske bibelselskap

Helt siden jernteppets fall har norske bibelvenner hatt et særlig forhold til kristne brødre og søstre i Ukraina. Derfor smerter det oss særlig dypt at dette landet nå er i krig.

Generalsekretær Paul Erik Wirgenes i Det Norske Bibelselskap oppfordrer alle til å be for Ukraina:

"Barmhjertige Gud, med sorg og fortvilelse mottar vi nyheter om krig og lidelse i Ukraina.
Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle skje. Men nå skjer det Gud. Bomber faller, mennesker skyter og mennesker dør. 
Gud vi ber for barna og for alle sivile mennesker i områdene som nå rammes av krigsherjinger.
Vi ber for ledere og mennesker med makt. Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire og menneskers hat og sinne kan tøyles. 
Gud vi ber for kirkene og for kirkenes ledere. Gi dem vern og klokskap til å leve og formidle håpet og kjærlighetens stemme midt i kaoset.
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina og for den viktige rolle de spiller for kirkene og for folket."

Vi vet at mennesker i krisesituasjoner søker til Gud. Bibelselskapet besørger Guds ord til mennesker på begge sider av frontlinjene. Bibelen bringer håp og forsoning der håpløsheten råder.

Dersom du ønsker å gi en bibelgave til Ukraina, kan du gå inn på Bibelselskapets nettside eller bruke VIPPS # 94418, og skrive "Ukraina", ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Jeg vil også gjerne dele med dere en salme Eyvind Skeie nettopp har lagt ut på nett (25.02.22.34). Den kan også brukes som en bønn:

Å Gud, du som skapte oss alle

og ga oss et liv her på jord,

hvordan vil du vise ditt nærvær

når sorgen er grenseløst stor?

 

Hvordan vil du si oss at håpet

har mening, slik noen har sagt,

når lyset i verden har sloknet

og dødskrefter viser sin makt?

 

Til hvem skal vi vende vår klage,

til hvem skal vi gå i vår nød?

Vi trenger ditt lysende nærvær

i uro, i krig og i død!

 

Gud, finnes det tårer i himlen,

der englene synger din pris,

da kom med litt varme til jorden,

når hjertene kjennes som is.

 

Å, kom når vi engstes og gråter

og rør ved vår redsel, vårt savn!

Fortell oss at alt det vi mistet,

er gjemt i din nådige favn.

© Eyvind Skeie, 2022

Powered by Cornerstone