Nyheter
Er du vår nye trosopplærer og kontormedarbeider?

Er du vår nye trosopplærer og kontormedarbeider?

20.04.2021
Vi søker trosopplærer og kontormedarbeider i 60 % stilling. Søknadsfrist 25. mai.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har cirka 22 000 medlemmer fordelt på 83 menigheter. Smaalenene Frikirke ligger på Høytorp fort i Mysen og er en frikirke for kommunene i Indre Østfold. Menigheten med cirka 70 medlemmer er en flergenerasjons-menighet med stadig flere unge familier. Gudstjenestene samler 50-80 mennesker. Menigheten har pastor i 50% stilling. Vi søker

Trosopplærer og kontormedarbeider i 60 % stilling

Ansvarsområde:

- legge til rette for at barn og unge blir kjent med Jesus og lærer å bli glad i Ham
- legge til rette for at barn og unge får solid trosopplæring
- bevisstgjøre og hjelpe foreldre til dåpsopplæring i familien
- bevisstgjøre og hjelpe menighetenes medlemmer til aktivt å ta del i dåpsopplæringen
- styrke forholdet mellom hjem og menighet
- bidra til at barn og unge kjenner seg trygge og at de finner venner i menigheten
- legge til rette for at foreldre og barnefamilier ønsker å tilhøre menighetsfellesskapet
- lede, utruste og inspirere de frivillige i arbeidet med barn og unge
- være koordinator for søndagsskole/barnekirke
- fylle diverse administrative oppgaver i den daglig driften av menigheten
- arbeide med informasjon på ulike plattformer og i relevante kanaler, slik som sosiale media- medlemsregister, protokoll og kontakinformasjon
- innkjøp og administrere innkommende henvendelser
- ansvarlig for informasjon ut, oppdatere nettsiden og faccbook-siden, annonsere gudstjenester
 

Ønskede kvalifikasjoner:

et hjerte for Jesus
- brenner for å oppleve at barn og unge blir glade i Jesus
- evne til å lede, organisere, administrere, inspirere og engasjere
- relasjonsbyggende og god til å se barn og unge
- kan jobbe selvstendig og i team. Du må gjerne våge å gå nye veier
- god til å kommunisere
- god gjennomføringsevne
- relevant utdannelse. Bevissthet om egen nådegaveutrustning er et pluss
- god digital kompetanse. Fordel med kunnskap om Cornerstone.
- mestrer norsk muntlig og skriftlig
- evne til samarbeid med mennesker fra ulike kulturer
- fordel å kunne spille et instrument

Ansatte tilbys ordnede arbeidsforhold i henhold til Frikirkens lønnsavtale, fleksibel arbeidstid med noe kvelds- og helgearbeid, og godt miljø. Stillingsbeskrivelse vil bli utformet i samarbeid med den som ansettes. Personlige egenskaper og utrustning vil bli vektlagt i utformingen av stillingen. Politiattest må framvises ved ansettelse. Trosopplæreren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og kirkens bekjennelse.

Nærmere informasjon om stillingen:
Hlde Margrethe Sæbø. Mob: 974 13 400
E-post: hilde.smaafri@frikirken.no

Søknad sendes: post.smaafri@frikirken.no
Søknadsfrist: 25. mai 2021
Smaalenene Frikirke, Høytorp fort 68,
1850 Mysen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Powered by Cornerstone