Back to Top

Årsmøte tirsdag 26.februar 2019

Årsmøte

INVITASJON TIL ÅRSMØTE SMAALENENE FRIKIRKE

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00. 

Guds ord og bønn v/Svein. En liten kaffe/te-tår

Konstituering

  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.

Til behandling

  • menighetens årsmelding :Med bakgrunn i årsmeldingen samtaler vi om menighetens arbeid.
  • revidert regnskap
  • valg av lederrådsmedlem
  • valg av revisorer
  • orientering fra visjonsgruppa eventuelt

Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes til lederrådet senest torsdag 21.2

Vel møtt!

Mvh lederrådet Svein Slettevold, Oddmund Køhn og Hans-Kåre Fosser