Back to Top

Søndagsskole

Vi har søndagsskole på de fleste gudstjenestene i Smaalenene Frikirke. Alle barn er hjertelig velkommen. 

Vi er med i starten av gudstjenesten og går sammen ut med fisken Gulliver. På søndagsskolen leker vi, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli bedre kjent med Gud. 

Søndagsskolen bruker undervisningopplegget SPRELL LEVENDE fra Norsk Søndagsskoleforbund. Det tar utgangspunkt i bibelfortellinger - som formidles på mange måter. Barna skal ha det trivlig og trygt på samlingene. For mer informasjon, se: https://www.sondagsskolen.no/

To ganger i semesteret er det familiegudstjeneste i kirka, hvor søndagsskolen er aktivt med. 

Søndagsskole vinter og vår 2020

25. desember Høytidsgudstjenestemed søndagsskole
5. januar Juletrefest
19. januar Gudstjeneste med søndagsskole
2. februar Gudstjeneste med søndagsskole
16. februar Familiegudstjeneste
1. mars Gudstjeneste med søndagsskole
13.-15. mars Menighetsweekend på Sjøglimt
29. mars Gudstjeneste med søndagsskole
12. april Gudstjeneste med søndagsskole
10. mai Gudstjeneste med søndagsskole
24. mai Gudstjeneste med søndagsskole
31. mai Gudstjeneste med søndagsskole
14. juni Semeseteravslutning

Kontaktperson: Olaug Eriksen, tlf: 469 70 224