Back to Top

Søndagsskole

Vi har søndagsskole på de fleste gudstjenestene i Smaalenene Frikirke. Alle barn er hjertelig velkommen. 

Vi er med i starten av gudstjenesten og går sammen ut med fisken Gulliver. På søndagsskolen leker vi, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli bedre kjent med Gud. 

Søndagsskolen bruker undervisningopplegget SPRELL LEVENDE fra Norsk Søndagsskoleforbund. Det tar utgangspunkt i biblefortellinger - som formidles på mange måter. Barna skal ha det trivlig og trygt på samlingene. For mer informasjon, se: https://www.sondagsskolen.no/

To ganger i semesteret er det familiegudstjeneste i kirka, hvor søndagsskolen er aktivt med. 

Søndagsskole Høsten 2018

19. august Gudstjeneste med søndagsskole
2. september Gudstjeneste med søndagsskole
16. september Familiegudstjeneste
30.september Gudstjeneste med søndagsskole
14.oktober Gudstjeneste med søndagsskole
28.oktober Gudstjeneste med søndagsskole
25.november Familiegudstjeneste
16.desember Gudstjeneste med søndagsskole
6.januar Juletrefest

Kontaktperson: Olaug Eriksen, tlf: 469 70 224