Back to Top

Bønn for alle behov

Livet og hverdagen kan noen ganger være vanskelig, og vi kan alle komme i livsfaser og livssituasjoner som er krevende. Smaalenene Frikirke ønsker å skape et møtested og en arena for forbønn og omtanke.

En lørdag i måneden fra kl. 12.00 til kl. 14.00, vil kirken på Høytorp Fort være åpen for mennesker med ulike behov. Dette er ikke et sted for personlig veiledning og sjelesorg, men et sted der man kan møte noen som gjerne vil prate og be for dem som kommer. I trygge omgivelser vil vi møte mennesker med respekt, uansett deres forhold til kirke og tro.

Velkommen!

Se kalenderen for mer informasjon.

Kontaktperson: Oddmund Køhn. Telefon: 922 52 054