Back to Top

Høytidsgudstjeneste

Når: 
25.12.2017 - 12:00
Velkommen til høytidsgudstjeneste 1. juledag!
 
30 minutter før gudstjenesten er det bønn på kontoret.